Where do you find the strapi cli program

Hi.
I am looking for the strapi cli program documented here

Thanks
Warren